NPO Focus: waarom sluit iemand zich bij een sekte aan?

Gesloten, geheimzinnig en in sommige gevallen gevaarlijk: sektarische groeperingen. Verhalen over manipulatie, seksueel misbruik, mishandeling en moord doen de ronde. Pas als iemand uit een sekte stapt, komt het verhaal naar buiten. Waarom hebben sekten zoveel macht over mensen? Welke sekten zijn het meest prominent? En hoe raken mensen betrokken bij een sekte?

Welke sekten zijn er en hoe gaan ze te werk?

Wat een sekte is en hoe een sektarische groep te werk gaat, is het beste uit te leggen aan de hand van voorbeelden. Sekten zijn er in alle soorten en maten en niet iedere sekte is gebaseerd op religie. Ook therapeutische of educatieve sekten maken een opmars door een stijgend gevoel van individualisme in de maatschappij, zo blijkt uit het onderzoek. Nederland kent naar schatting tweehonderd tot driehonderd sekten, waarvan er 84 bekend zijn bij de overheid. Een sekte is een groep mensen, vaak gerelateerd aan een geloof, die volledig in het teken staat van de ideeën en opvattingen van één persoon (de sekteleider).

Scientology, 1954 tot heden, wereldwijd

In 1950 brengt L. Ron Hubbard Dianetics, the Modern Science of Mental Health uit. Dit boek vormt na een aanpassing in de spirituele richting de basis van de Scientologykerk en haar aanhangers. Dianetics gaat ervan uit dat iemands huidige probleem te maken heeft met wat er met hem of haar in het verleden is gebeurd. De Scientologykerk is gebaseerd op therapeutisch vermogen en spiritualiteit. Als de pijn uit het verleden wordt aangepakt, verdwijnen de problemen in het heden ook. In de Verenigde Staten vormt de Scientologykerk zich in 1954, in Nederland in 1972, en inmiddels is het een wereldwijd netwerk van meerdere organisaties die de ideeën van Hubbard aanhangen.

Scientology krijgt al snel het stempel ‘sekte’. De kerk zou mensen manipuleren en een lidmaatschap zou duizenden dollars per jaar kosten. Scientology heeft zelfs een eigen spionagedienst, de OSA (Office of Special Affaires). Daarnaast worden leden die uit de sekte stappen op een zwarte lijst gezet en Scientologyleden mogen geen contact met hen opnemen. Op deze manier worden families van elkaar gescheiden als een deel ervan nog wel tot de groep behoort en worden vriendschappen abrupt verbroken.

Benieuwd naar andere sekten, zoals People’s Temple en The Manson Family? Bekijk dan het hele artikel op NPO Focus.