NPO Focus: De stille revolutie: wanneer is iemand introvert?

Rustiger dan de rest, niet dol op smalltalk en eerder naar binnen dan naar buiten gericht; dat is de introvert. Een derde tot de helft van de wereld is introvert, maar gedraagt zich vaak extravert. Wat is introversie? Is de wereld afgestemd op extraverten? In welke situatie is iemand introvert?

Wat is introversie?

Introverte mensen zijn mensen die een voorkeur hebben voor een rustig omgeving met weinig prikkels. In een drukke sociale situatie raakt een introvert snel overprikkeld.  Een introvert krijgt energie van alleen zijn of met een gesprek met een kleine groep mensen. Een extravert laadt zich juist op door onder de mensen te zijn. Kortom: een introvert geeft energie en een extravert krijgt energie van veel sociaal contact.

Is introversie een (psychische) aandoening?

Er is lang getwijfeld of introversie moest worden opgenomen in het DSM , volgens gedragswetenschapper Trudy Dehue. Introversie zou dan betekenen: er niet bij willen horen, angstig en ongelukkig zijn. Maar je kunt introversie ook heel anders definiëren, namelijk als meer op jezelf zijn en veel en diep nadenken. Daarom is het uiteindelijk niet opgenomen als ziekte.

Volgens Susan Cain is het allereerste wat een introvert moet weten, dat er niks mis met hem of haar is. Introversie is geen ziekte en ook geen psychologische aandoening. Ze is The Quiet Revolution gestart om zo de positieve kant van een introvert te belichten en wil een duidelijke verandering zien. “Een introvert die leeft volgens het ideaal van een extravert is als een vrouw in een mannenwereld”, schrijft ze, “Dat kan zo niet langer.”

Welke andere persoonlijkheidstypes zijn er?

Naast introverten zijn er ook andere persoonlijkheidstypes en de verdeling van persoonlijkheden bestaat al lange tijd. Een van de eerste onderzoeken waarin de types terugkomen is de temperamentenleer van Hippocrates, later verder ontwikkeld door de Grieks/Romeinse arts Claudius Galenus . Volgens Hippocrates is het menselijk lichaam gekenmerkt met vier lichaamssappen: slijm, bloed, gele gal en zwarte gal. Deze sappen relateert hij aan vier persoonlijkheden: het sanguinische type , het cholerische type , het melancholische type en het flegmatische type . In het ene type is meer sap aanwezig dan in het andere type. Introvert en extravert vallen hier ook onder, maar worden nog niet uitgelicht tot heel veel later door Carl Gustav Jung.

“Niemand is helemaal introvert of helemaal extravert. Zo iemand hoort thuis in een gesticht. ” Carl Gustav Jung

Jung is de eerste die de termen introvert en extravert populariseert. In zijn boek Psychologische typen beschrijft hij vier basispersoonlijkheden die we nu nog gebruiken in de Myers-Briggs test. Hierin heb je het denktype, het gevoelstype, het gewaarwordingstype en het intuïtieve type. Introverten en extraverten vallen binnen deze types. De uitgebreide test schetst een beeld van jouw persoonlijkheid.

Meer lezen? Bekijk de hele productie op NPO Focus.